Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/storyofa/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Kasutustingimused

1.1. E-poe kasutustingimused ( “Tingimused”) on kohaldatavad kõikidele õigussuhetele, pakkumistele, tellimustele, müügitehingutele, mis leiavad aset  e-poe kasutaja (“Klient”) ja e-poe http://storyofafterlife.com ( “E-pood”) omaniku ReUse Solutions OÜ (“Veebipood”), registri kood12975505, tegevuskoha aadress Metsa tn 2-8, Kuremaa alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond, Eesti, vahel.

1.2. Lisaks Tingimustele reguleerivad E-poe kasutamise käigus tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Veebipoel on õigus igal ajal Tingimusi muuta. Tingimuste muudatused avaldatakse veebilehel storyofafterlife.com ja need jõustuvad koheselt alates avaldamisest.  Käesolevat veebilehte kasutades ja E-poe vahendusel tellimust esitades kinnitab Klient, et on Tingimustega nõustunud.

1.4 Kuna Veebipoes müüdavad Tooted on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest, siis on iga Toode unikaalne. Kliendi poolt tellitav kampsun saab olema samas värvigammas ja lõikega, nagu Klient Veebipoest välja valib, kuid selle mustrid ja materjalid võivad varieeruda.

2. Hinnad
2.1 Hinnad E-poes on toodud eurodes.

2.2 Hinnad ei sisalda toote saatmiskulusid.  Eesti sisestele tellimustele ja rahvusvahelistele tellimustele üle 300 euro saatmiskulusid ei lisandu. Muus osas on saatmiskulu 15 eurot. Saatmiskulud kuvatakse veebipoes enne ostu sooritamist, nii et Kliendil on võimalik nendega tutvuda.

2.3 Kui Klient tellib Toote väljaspoolt Euroopa Liitu, siis võivad Tootele kohalduda impordiga seotud kohustused ja tollimaksud, mis tasutakse Toote saabumisel sihtriiki. Sellised maksud tasub Klient. Maksu- ja tollipoliitika võib erineda riigiti, seetõttu soovitab Veebipood Kliendil tutvuda võimalike lisanduvate maksudega enne Toote tellimist.

2.4 Veebipoel on õigus igal ajal muuta E-poest nähtuvaid hindu. Kõik muudatused avaldatakse veebilehel storyofaftelife.com ning need jõustuvad alates avaldamise hetkest.

2.5 Kui Kliendi tellimus on esitatud enne kui hinnamuudatus on avaldatud, siis kohaldub Kliendile hind, mis kehtis ostu sooritamise hetkel.  

3. Tellimuse esitamine ja maksetingimused
3.1 Tellimuse esitamiseks vali veebipoest sobiv toode ja vajuta ”Lisa ostukorvi” nupule. Järgneval lehel vali oma elukoha riik ja vajuta” Näita ostusumma” nupule, selleks et üle vaadata saatmise kulud.  Selleks, et viia ostu sooritamine lõpuni vajuta “osta” nupule.

3.2  Toote eest on võimalik tasuda, kasutades  e-poe tellimiskeskkonnas olevaid pangalinke, krediitkaarti või tasuda  teenusepakkujate paypal vahendusel. Klient tasub Toote eest 100 %’liselt tellimust kinnitades.

3.3 Tellimust esitades on Klient kohustatud sisestama tellimiskeskkonnas oma kontaktandmed, seal hulgas ka aadressi, kuhu tellitud Toode saadetakse. Klient on kohustatud kontrollima üle tasumise ja kohaletoimetamise info, kuna see, et Tooted jõuaksid Kliendini kiiresti ja probleemide vabalt sõltub Kliendi poolt esitatud informatsiooni korrektsusest.

3.4 Leping on sõlmitud hetkest, mil makse jõuab Veebipoe arveldusarvele.

4. Toote kohaletoimetamine
4.1 Veebipood toimetab Toote Kliendini  tähitud postiga. Peale seda kui Toode on postitatud saadab Veebipood Kliendile e-posti teel jälgimiskoodi, mille abil on Kliendil võimalik saadetise liikumist jälgida.

4.2 Kuna Veebipoe eesmärgiks on olla võimalikult keskkonnasõbralik, siis valmistame üksnes tooteid, mis on soovitud. Seetõttu  ei ole Veebipoel ladu ning toote valmistamine võtab aega kuni 7 päeva. Saadame sulle toote koheselt kui see on valmis.

4.3 Kohaletoimetamine võtab tavapäraselt aega 7-9 päeva Euroopa riikides ja 21 päeva mujal maailmas. Nimetatud tähtaegu tuleb mõista kui informatiivseid tähtaegasid. Veebipood by Veebipoe koostööpartner ei vastuta viivituste või tekkinud probleemide eest juhul, kui viivitus või probleem on tekkinud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel sisestatud andmete ebatäpsusest tulenevalt.

5. Toote tagastamine
5.1. Peale toote kättesaamist on Kliendil aega 14 päeva, et tootega tutvuda. Kui Klient ei ole mingil põhjusel tootega rahul, siis on Kliendil õigus 14 päeva jooksul toode tagasi saata, teavitades tagastamise soovist Veebipoodi info@afterlife.com. Tagastatav Toode peab olema samas seisukorras, mis Toode oli Kliendini jõudes. Toode peab olema kasutamata ning originaal pakendis.  

5.2 Klient peab tagasma selle, et tagastatav toode on kasutamata ja heas seisukorras. Kasutamata tähendab seda, et Tootel ei tohi olla mingisuguseid märke, jälgi, kahjustusi, mida Tootel ei olnud Kliendini jõudes. Kasutamisjälgedega tagastatavaid tooteid Veebipood ei aktsepteeri ja need saadetakse tagasi Kliendine.  

5.3 Juhul kui Klient saadab Toote tagasi vastavalt pargrahvis 5.1 ettenähtule, siis Veebipood tagastab Kliendile Toote maksumuse. Toote maksumus tagastatakse Kliendile mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, alates hetest, mis Klient on edastanud Veebipoele tagastamisavalduse, tingimusel, et tagastatav Toode ise jõuab Veebipoeni selle aja ( s.t 14 päeva) jooksul.

5.4 Kui Tootel esineb defekte, palun kontakteeru meiega esimesel võimalusel, selleks et esitada vastav avaldus. Veebipood asendab toote või juhul kui see ei ole võimalik, tagastab Toote maksumuse. Kui Toode on kahjustatud, siis tasub Toote ümbervahetamise kulud Veebipood. Tarbijast kliendil on õigus esitada pretensioone Toote suhtes 2 aasta jooksul alates ostu sooritamisest.

5.5 Veebipood jätab endale õiguse lepingu lõpetamiseks juhul kui ei ole võimalik toota Kliendi poolt tellitud Toodet või kui Toode telliti hetkel, mil E-poes esines tüpograafiline viga Toote hinna osas. Kui leping lõpetatakse siis teavitatakse Klienti sellest e-posti teel ja Kliendile tagastatakse raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates Toote tellimisest.

6. Autoriõigus
6.1 E-poe sisu, seal hulgas, tekstid, graafika, logod, pildid, videod ja audio on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad tervikuna Veebipoele.

6.2 Keelatud on sellise punktis 6.1 nimetatud autoriõigustega kaitstud sisu reproduteerimine, kopeerimine, muutmine või mingil muul viisil kasutamine ilma Veebipoe kirjaliku nõusolekuta ja viiteta Veebipoele.

7. Isikuandmete kasutamine ja kaitse
7.1 Klient annab nõusoleku Veebipoele enda isikuandmete töötlemiseks. Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud andmed säilitatakse Veebipoe poolt, eesmärgiga täita Kliendi esitatud Toote tellimus ning arendada Veebipoe poolt Kliendile pakutavat teenust.

7.2 Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta – Kliendi nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud makseviis, valitud toote suurus.

7.3 Veebipood võib edastada Kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud Toote kohaletoimetamiseks kulleriteenust osutavale ettevõttele.

7.4  Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Veebipood ei edasta registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel.

7.5 Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning paluda neid muuta või kõrvaldada oma isikuandmed andmebaasist.

7.6 Veebipood võib Kliendi nõusolekul saata Kliendile müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja teisi teateid tellimuse esitamisel sisestatud Kliendi e-posti aadressil.

8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1 Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks jõuks ei ole lepingu tähenduses poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine.

8.2 Veebipoe igasugune vastutus on piiratud Toote maksumusega.  

8.3 Kõik lingid, mis viivad veebipoest teistele veebilehekülgedele ei ole Veebipoe kontrolli all ning Veebipood ei vastuta mistahes kahjude eest, mis võivad tekkida seoses vastavate linkide kasutamisega.

9. Kohaldatav õigus
9.1 Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust.

9.2 Kõik vaidlused kliendi ja Veebipoe vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui kompromissile ei jõuta on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.